Werkwijze

Kennismakingsgesprek. 

Als uw dossier geopend is in 1np, kunt u mij op het telefonisch spreekuur bellen voor een  kennismakingsgesprek (zie contact).  In het kennismakingsgesprek regelen we eerst enige  praktische zaken. Zo noter ik enkele persoonlijke  gegevens en check ik uw legitimatiebewijs, waarin u zich hebt ingeschreven bij 1np.
 
Dan volgt het  inhoudelijke gesprek , waarin u kunt vertellen wat uw klachten zijn. Ik zal hier in het eerste gesprek wat nader op ingaan en  kijken of ik u hierbij al met een met een eerste stap van dienst kan zijn. U maakt dus al kennis met  mijn werkwijze,  zodat u kunt kijken of deze bij u past. Aan het eind van het gesprek beslissen wij dan of wij een behandeling beginnen. 

Intakegesprek. 

Als wij besluiten de behandeling te beginnen, vraag ik u een vragenlijst persoonlijke gegevens mee te nemen en deze de tweede afspraak ingevuld mee te nemen. Aan de hand van uw antwoorden volgt het 2e intakegesprek. Het doel van dit gesprek is uw achtergrond te leren kennen en een verband te leggen met de mogelijke oorzaken van uw klachten. Ik zal u ook vragen wat u zou willen bereiken met onze gesprekken: wat is uw hulpvraag?
 

Behandelgesprekken. 

In de daarop volgende gesprekken vraag ik u steeds zelf aan de hand van een onderwerp hoe u uw klachten de afgelopen tijd ervaren heeft. Doel van de gesprekken is meer inzicht en vaardigheden te ontwikkelen om beter met problemen om te leren gaan. 
 
We kiezen dan een praktische “opdracht” uit voor de komende weken. Zo’n opdracht kan zijn: onderzoek wanneer uw probleem in uw dagelijks leven precies voorkomt  en hoe u daar dan mee omgaat. Dit bespreken we in de volgende sessie. 
 
Aan het eind van de behandeling komen we in het laatste gesprek terug op de hulpvraag: in hoeverre is aan uw hulpvraag voldaan? Ook dan vraag ik u weer de vragenlijst in te vullen, zodat we kunnen zien in hoeverre u geholpen bent.
 
In mijn behandeling pas ik cognitieve gedragstherapie met thuisopdrachten en zonodig EMDR traumaverwerking toe. Verder maak ik eventueel  gebruik van ontspannings-, visualisatie- en focustechnieken. In de loop van de jaren heb ik een eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij ik regelmatig metaforen gebruik.
 
 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel: 06 - 24409619

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op