Werkwijze

Kennismakingsgesprek. 

Als wij telefonisch een afspraak hebben gemaakt, zie ik u voor een kennismakingsgesprek (zie contact). Daarin regel ik eerst met u de praktische en financiële zaken. Zo ontvang ik uw verwijsbrijf van de huisarts en noteer ik uw verzekeringsnummer en uw BSN-nummer, zodat ik rechtstreeks bij uw verzekeraar kan declareren. Ook vraag ik u een korte vragenlijst in te vullen over hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld. 
 
Dan volgt het kennismakingsgesprek , waarin u vertelt wat uw klachten zijn. Ik zal hier in het eerste gesprek wat nader op ingaan en  kijken of ik u hierbij al met een met een eerste stap van dienst kan zijn. U maakt dus al kennis met  mijn werkwijze,  zodat u kunt kijken of deze bij u past. Aan het eind van het gesprek beslissen wij dan of wij een behandeling beginnen. 

Intakegesprek. 

Als wij besluiten de behandeling te beginnen, vraag ik u een vragenlijst mee te nemen en deze de tweede afspraak ingevuld mee te nemen. Aan de hand van uw antwoorden volgt het intakegesprek. Het doel van dit gesprek is uw achtergrond te leren kennen en een verband te leggen met de mogelijke oorzaken van uw klachten. Ik zal u ook vragen wat u zou willen bereiken met onze gesprekken: wat is uw hulpvraag?
 

Behandelgesprekken. 

In de daarop volgende gesprekken vraag ik u steeds zelf aan de hand van een onderwerp hoe u uw klachten de afgelopen tijd ervaren heeft. Doel van de gesprekken is meer inzicht en vaardigheden te ontwikkelen om beter met problemen om te leren gaan. 
 
Hier zullen we dan weer een praktische “opdracht” uitkiezen voor de komende weken. Zo’n opdracht kan zijn: onderzoek wanneer uw probleem in uw dagelijks leven precies voorkomt  en hoe u daar dan mee omgaat. Dit bespreken we in de volgende sessie. 
 
Aan het eind van de behandeling komen we in het laatste gesprek terug op de hulpvraag: in hoeverre is aan uw hulpvraag voldaan? Ook dan vraag ik u weer de vragenlijst in te vullen, zodat we kunnen zien in hoeverre u geholpen bent.
 
In mijn behandeling pas ik cognitieve gedragstherapie met thuisopdrachten en zonodig EMDR traumaverwerking toe. Verder maak ik eventueel  gebruik van E-health (onlinebehandeling) en ontspannings-, visualisatie- en focustechnieken. In de loop van de jaren heb ik een eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij ik regelmatig metaforen gebruik.
 
 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact

Voor algemene vragen kunt u mij bereiken op het telefonisch                                spreekuur maandag t/m
                vrijdag van 17.00-18.00 uur.
                Tel:070-3977728
 
Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op