Kwaliteit: waarborg

Privacy en klachtenregeling

Uw persoonlijke gegevens zijn te altijd strikt vertrouwelijk. De huisarts, die u naar mij verwees, stuur ik na het kennismaklngsgesprek een aanmeldingszorgmail, waarin ik bevestig, dat  U inderdaad in behandeling bent. Bij beëindiging van de behandeling, ontvangt de huisarts opnieuw een zorgmail ter afsluiting. Alle andere informatie aan derden geef ik uitsluitend na schriftelijke toestemming van U als cliënt. 

Het privacystatement van mijn praktijk vindt u hier.
 
 
Mijn praktijk is aangesloten bij:
 
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen NIP onder nummer NI-00004350IP
  • Stichting Benchmark GGZ zie link
Als GezondheidsZorg (GZ)-psycholoog aangesloten bij Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.),  is de P3nl klachtenregeling op mij van toepassing.  Cliënten met een klacht kunnen direct de P3nl klachtenregeling voor clienten googlen, waarin de richtlijnen hoe te handelen bij een klacht toegelicht worden..
 
 De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.  Klik hier voor meer informatie. 
 
              Mijn registratienummer in het BIG-register is 49049 828 625.
 

Kwaliteitsstatuut

Zie link

Keurmerk

Pagina 1 en Pagina 2

 

Klachten

Mocht u bij klachten er niet met mij uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de LVVP. Klik hier voor meer informatie. 

 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel 070-3977728 

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op