Uitgangspunten:

Bij mijn behandeling ga ik ervan uit, dat wij om ons goed te voelen, onze eigen weg moeten vinden in ons leven. Als ik die dingen kies en doe, die bij mij passen, zeggen mijn gevoelens, dat ik  op mijn juiste weg ben. Ik zal me dan bv. gelukkig, ontspannen, vredig voelen: het klopt, het stroomt.  Positieve  gevoelens bevestigen mij dus, dat ik  op mijn eigen goede weg zit..

Koersverlies:

Er kunnen veel redenen zijn, waarom ik dingen doe, die eigenlijk niet bij mij  passen en dus niet goed voor mij zijn. Ik raak dan steeds meer van mijn eigen weg af en ga me steeds slechter voelen: verschillende signalen waarschuwen mij, dat ik mijn koers moet wijzigen!
Eerst krijg ik negatieve gevoelens. Als ik me bv. met verdriet te lang in mezelf terugtrek en contact met mensen vermijd, dan zal ik me na verloop van tijd eenzaam gaan voelen. Die eenzaamheid zegt mij, dat ik mij te weinig verbonden heb en dat ik dus behoefte heb aan meer verbinding. Als ik moeite doe weer kontakt te maken, dan kom ik weer terug op mijn weg en voel me  beter..Zo is ieder gevoel eigenlijk een signaal van een behoefte ( net zoals dorst hebben een signaal is van behoefte aan vocht en moeheid een behoefte aan energie).
 
Negeer ik mijn gevoel van eenzaamheid, dan raak ik verder uit mijn koers. Uiteindelijk zal er weer een waarschuwingssignaal optreden in de vorm van een klacht. Eerst was ik alleen eenzaam, nu ben ik bv. ook depressief geworden. (of slapeloos, angstig of ik heb een maagzweer ontwikkeld bv).. De vorm waarin de klacht zich uit, is eigenlijk niet eens zo belangrijk, het signaal van de klacht wel! Als ik dit signaal ook negeer, gaat de klacht uiteindelijk over in een vorm van onherstelbare schade, zoals blijvende burn-outklachten tot zelfs mogelijke suïcidepoging en hartaanval toe.
 
Als u een indruk wilt krijgen van mijn werkwijze, kunt u enige aandachtspunten lezen van  mijn behandeling bij de volgende klachten: 
Sinds 2014 zijn er belangrijke wijzigingen in de vergoedingen van de behandeling door een eerstelijnspsycholoog. Voor meer informatie klik hier
 
 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel: 06 - 24409619

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op