Werkproblemen: van overspannenheid tot burn-out

 

Burn-out betekent letterlijk opgebrand en overspannen een tekort aan ontspanning! Bij deze klachten is er  sprake van een disbalans in energiemanagement.

 

Energiemanagement

 
We geven veel energie vanuit onszelf: van onze "binnenwereld " aan de buitenwereld. Aan werk, kinderen, relatie, zorg voor ouders, vrijwilligerswerk en zo meer. Meestal is dit  een bewuste eigen keuze.
 
We kunnen ook veel energie verliezen zonder keuze, zoals aan pijn, een rouwproces, zorgen om gehandicapt kind etc. Hebben we veel van deze “energievreters”, dan zullen we voor dagelijks taken minder energie overhouden. Daar zullen we dan rekening mee moeten houden in de planning.
 
Er zijn ook “energiegevers”: , de energiestroom van de buitenwereld naar de binnenwereld, waar we energie van krijgen. Enerzijds algemeen menselijke, zoals bv. eten, drinken, slapen, lachen, gewaardeerd worden. Wie knapt daar niet van op? Anderzijds  hebben we  persoonlijke energiegevers, die verschillen van mens tot mens. Sommigen sporten zoveel mogelijk. Anderen willen graag met storm langs zee lopen. Weer anderen knutselen of lezen liever of gaan naar de sauna. Ieder heeft zo zijn eigen methoden om te ontspannen. Maar passen wij die  ook vaak genoeg toe?
 
Als volwassene ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn energiemanagement. Vaak gaan we langere tijd over onze eigen grenzen heen en leven we op wilskracht.vanuit overtuigingen (zïe ook bij "depressie) zoals bv "mijn werk kan niet zonder mij" en "iedereen moet mij aardig vinden" bv.). In mijn  behandeling staat het aanleren van energiemanagement centraal, vaak vooral met  aandacht voor activiteiten die energie geven!
 
 
 
 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel: 06 - 24409619

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op