Wachtlijst

 

Als u zich telefonisch bij mij aanmeldt, heb ik op dit moment een wachtttijd van ongeveer 10 weken, voordat ik een afspraak met u kan maken voor een kennismakingsgesprek. De behandeling kan daar meteen (zonder wachtlijst)  op aansluiten. De gemiddelde frequentie van de gesprekken is 2 weken, maar kan afwijken. Op dit moment raad ik u echter aan vanwege de lange wachttijd nogmaals contact op te nemen met uw huisarts en om een andere hulpbverlener te vragen. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd kontakt opnemen met uw verzekeraar en vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan U ondersteunen, zodat U binnen 4 weken na het eerste kontakt een intakegesprek krijgt met een andere hulpverlener. De behandeling kan dan binnen 10 weken vanaf de intake worden gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en verzekaraars gezamelijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

 

 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel 070-3977728 

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op