Vergoedingen zorgverzekeringen

Per 01-01-2018 zijn er 3 mogelijkheden voor vergoeding. De wijze van aanmelding verschilt per vergoeding. In alle gevallen neemt u eerst telefonisch kontakt met mij op. Zie voor de volledige uitleg op de site onder aanmelden.

Vergoeding verzekeraars.

Per 01-01-2018 ben ik aangesloten bij 1nP, die contracten heeft met verzekeraars. Als u zich via de site www.1nP.nl aanmeldt, hoeft u niet zelf te declareren. Wel geldt het eigen risico, waarvan u een nota ontvangt van uw verzekeraar. Voor volwassenen boven 18 jaar geldt per 2018 een eigen risico van minimaal € 385,- . De instructie voor aanmelding bij 1nP vindt u onder "aanmelding".  

 

Eigen tarief: gedeeltelijke vergoeding achteraf.

Als de verzekeraar niet vergoedt, is mijn eigen tarief  €90,-  (€80,- bij lager inkomen) per sessie. Afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering wordt achteraf een deel van de kosten vergoed. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling, uw polis na te kijken, of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. U dient zelf na te gaan of en hoeveel uw verzekeraar vergoedt. 

In principe zijn verzekeraars tot vergoeden verplicht. Met een restitutiepolis worden soms de volledige kosten en soms een percentage vergoed. Bij een naturapolis wordt een percentage vergoed. De kosten kunnen pas worden  vergoed na afloop van de behandeling. U krijgt daarvoor een zogenaamde eindfactuur. U kunt geen losse nota's indienen bij de verzekeraar! 

U krijgt  maandelijks een  factuur, die u als cliënt binnen 14 dagen zelf dient te betalen of u nu wel of niet gaat declareren. Hier tekent u voor op het aanmeldformulier. Het voldoen van deze facturen kunt u eventueel zien als het betalen van een voorschot op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.
 

Betalingsregeling: no show

 Als u een afspraak afzegt binnen twee werkdagen voor de afspraak, dan wordt de sessie in rekening gebracht. Er kan hiervoor een tarief van € 75,00 gerekend worden. Dit geldt ook voor afzeggingen buiten uw macht.
 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact


Let op: 
Een (nieuwe) afspraak maken kan alleen via het telefonisch spreekuur          17:00-18:00 tel 070-3977728 

Een afspraak geldig afzeggen kan alleen tijdens het tel. spreekuur of  via app
dus niet via mail, Karify of anderszins!

Verzoek: wilt u zo snel mogelijk afzeggen  i.v.m. andere cliënten,
die graag willen afspreken? 
 

Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op